Note

Varehuset Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7

27755 Delmenhorst

E-Mail: info@legler-online.com

Telefon: 04221 / 97302-40

Ejer:

Ingo Legler
Holger Legler
Timo Sommer (Administrerende direktør)

Retten i Oldenburg, HRA 140288
Ust-ID Nr. DE 177375305

Onlinetilbuddets indhold

Firmaet Legler (efterfølgende benævnt som „forfatter“) overtager ikke nogen garanti for informationernes aktualitet, korrekthed, eller kvalitet. Gældende krav overfor „forfatter“, som beror paa skader af materiel eller ideel karakter, og som er blevet foraarsaget gennem brug eller ikkebrug, henholdsvis ved brugen af fejlagtige og ufuldstændige informationer af de fremstillede informationer kan principielt ikke gøres gældende, saafremt der fra „forfatterens“ side af ikke foreligger noget bevis paa bevidst eller grov forsømmelse. Alle tilbud er uforpligtende og vejledende. „Forfatteren“ forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, udvide, slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt meddelelse herom eller at indstille udgivelsen midlertidigt eller helt.

Design og implementering af hjemmeside

Weiß & Partner

Weiß GmbH & Co. KG

www.weiss-partner.com

Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til andre internetsider som ligger udenfor „forfatterens“ ansvarsomraade, vil en hæftelse udelukkende træde i kraft i det tilfælde hvor „forfatteren“ er vidende om indholdet og hvor det teknisk er muligt for ham og hvor det kan forlanges af ham, at han forhindrer benyttelsen af ugyldige indhold. „Forfatteren“ erklærer derfor udtrykkeligt, at de tilsvarende linksider har været fri for illegale indhold paa det tidspunkt hvor linket er blevet offentliggjort. „Forfatteren“ har ingen indflydelse paa den aktuelle og fremtidige udformning og paa indholdet af de linkede/sammenflettede sider. Derfor overtager han hermed ikke nogen garanti for hele indholdet paa alle linkede/sammenflettede sider, der er blevet ændret efter offentliggørelsen af linket. Paa grund af det tager han hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold hos alle linkede/sammenflettede sider, der er blevet ændret efter linkets offentliggørelse. Denne konstatering er gældende for alle links og henvisninger der berører firmaets egne internettilbud samt for de fremmede som har indskrevet sig i de af „forfatteren“ dertil indrettede gæstebøger, diskussionsforummer eller mailinglister. For illegalt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der opstaar paa grund af brug eller ikkebrug af saadan en art af fremlagte informationer, hæfter alene udbyderen af siden, hvortil der blev henvist. Ikke den, som tilfældigt henviser til enhver offentliggørelse via link.

Uddrag af loven for benyttelse af teleydelser (Loven for teleydelser -TDG):

§ 5 Ansvar

(1) Efter alment gældende love er virksomehder for tjenesteydelser ansvarlige for eget indhold som de tilbyder.

(2) Virksomheder for tjenesteydelser er kun ansvarlige for andres indhold, som de tilbyder, naar de er vidende om disse indhold og de har mulighed for teknisk og hvor det kan forlanges af dem at de forhindrer brugen af disse.

(3) Virksomheder for tjenesteydelser er ikke ansvarlige for indhold af fremmede, hvor de af og til henviser til brugen af disse. En automatisk og kortvarig visning af fremmede indhold paa grund af brugerforespørgsel gælder som tilgangsformidling.

(4) Forpligtelser til spærring af brugen af ugyldige indhold gælder ikke efter almindeligt gældende bestemmelser, naar tjenesteudbyderen ved overholdelse af posthemmeligheden, iflg. § 85 i loven for teleydelser, faar viden hvad angaar disses indhold og en spærring er teknisk mulig og kan forlanges.

Ophavsret- og navneret

I alle publikationer med den anvendte grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster er „forfatteren“ bestræbt paa at tage hensyn til ophavsretten. At bruge de(n) af ham selv fremstillede grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller vende tilbage til licensfri grafik, lyddokumenter, videosekenser og tekster. Alle mærkevarer og varemærker eller i givet tilfælde gennem tredie mand beskyttede mærkevarer og varemærker, der er nævnt i internettilbuddet, er underlagt uindskrænket bestemmelserne af den gyldige navneret og ejendomsretten af enhver nævnt ejer. Alene bare paa grund af benævnelsen er det dermed ikke garanteret at mærkevarer ikke er beskyttet gennem trediemand! Copyright for offentliggjorte, af „forfatteren“ selv fremstillede objekter, forbliver alene hos „forfatteren“ som har udgivet siderne. En mangfoldiggørelse eller anvendelse af saadanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trakte publikationer er, uden udtrykkelig tilladelse fra „forfatterens“ side af ikke tilladt.